Nodespil / Transponere

Nodespil:
Lær at spille.1) Opvarm mindst 15 minutter,  øv skalaer op/ned, Kromatik,  Stød/ansatser,  lange toner,.
2) Se melodien igennem for toneart, taktart, gentagelser, leje og omfang, samt evt. specielle problemer. Fastlæg toneartens fingerstilling.
3) Rytmen slås med foden eller brug en Metronom, Tæl  4/4  1 og 2 og 3 og 4 og,   3/4 1 og 2 og 3 og,   2/4 1 og 2 og,   1/4 1 og.
ps. ved sidste takt, og ved sidste slag, eller før en pause indsæt væk, f.eks.  / 1 2 3 4 / 1 2 3 4 væk / for ellers bliver sidste tone for kort4) Melodien spilles igennem med korrekte tonehøjder og nodeværdi, men i så langsomt tempo (f.eks. 70 slag i minuttet) at der ikke gøres ophold.
5) Steder med tekniske problemer tages under behandling, fastlægges og skrives evt. over noderne. Figurer der har vanskelige tonespring eller rytme øves (f.eks. gentaget i stigende og faldende toneleje).
6) Stykket læres udenad. Først få takter ad gangen, så større dele.
f.eks.   A: øv de 4 første takter. Når du kan dem,
B: øv de næste 4, når du kan dem,  sæt så A og B sammen.
C: øv de 4 næste takter. når du kan dem,
D: øv så de næste 4, når du kan dem, sæt så C og D, når du kan dem,
Sæt så A, B, C, og D sammen.
o.s.v.  o.s.v.
7) Tempoet sætte op til det ønskede. Ny steder, der skaber problemer, overvejes og øves separat.  Hvis en melodi ikke kan spilles jævnt i det ønsket tempo, kan man herefter vælge at lade den ligge for senere at vende tilbage til den.
8) Efterhånden kan man spille melodier efter noder i det rigtige tempo uden at have set de før (Prima vista). Alligevel bør man altid, når det er muligt, give sig tid til at se melodien igennem først.

Transponere:

Hvis man skal spille sammen med andre f.eks. klaver, og har klavernoder  skal klarinetten og Saxofonen transponere.
Hvis klaveret spille et C, skal Bb Klarinetten spille et D og Alt sax et A.

C Instrumenter
Klaver
Guitar
Fløjte
Violin
Bb Instrumenter
Tenor sax
Sopran sax
Klarinet
Trompet
Eb Instrumenter
Alt sax
Baryton
Klarinet
Trompet
C D A
Cis/Des Dis/Es Ais/Bb
D E H (B)
Dis/Es F C
E Fis/Ges Cis/Des
F G D
Fis/Ges Gis/As Dis/Es
G A E
Gis/As Ais/Bb F
A H (B) Fis/Ges
Ais/Bb C G
H (B) Cis/Des Gis/As

C Instrumenter
Bb Instrumenter
Eb Instrumenter
(c) by Jørgen Bodholdt       opdateret marts 2018